Klinisch onderzoek met nieuw vaccin tegen longkanker van start

Een vaccin dat het immuunsysteem van longkankerpatiënten leert om tumorcellen te herkennen en op te ruimen. Deze technologie is ontwikkeld in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onder leiding van Sjoerd van der Burg, die tevens verbonden is aan Oncode. Dit vaccin biedt mogelijk uitkomst voor een groot deel van de bijna 10.000 patiënten die jaarlijks longkanker krijgen. Recent is in het Erasmus MC een nieuw klinisch onderzoek naar dit vaccin van start gegaan onder patiënten met niet-kleincellige longkanker.